Lezingen/excursies

De Couwenbergh 20.00 uur

Op 5 november zal ons heemlid Frans Verspaget een
lezing geven met als titel: “Neutraal Moresnet.

” Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje”

Bij het horen van de naam “Moresnet” zullen veel
mensen je vragend aankijken en geen idee hebben
wat bedoeld wordt.
Tijdens deze avond doorlopen we de geschiedenis
van dit curieuze ministaatje vanaf het ontstaan op
het congres van Wenen(1816) tot zijn ondergang
bij het Verdrag van Versailles(1919).
Meer dan 100 jaar turbulente geschiedenis laten we
de revue passeren waarbij het metaal zink een alles
overheersende rol speelt.

Frans Verspaget, geboren in 1947 te Eindhoven,
Begonnen bij de luchtmacht en tot 1975 werkzaam
als luchtvaartmeteoroloog op de vliegbasis Gilze-Rijen.
In deze periode MO-aardrijkskunde gestudeerd aan de
katholieke leergangen in Tilburg. Vanaf 1975 docent
Aardrijkskunde aan de SG Augustinianum te Eindhoven.
In 2010 met pensioen

Comments are closed.