Lezingen

 

Lezing; Toekomst voor de heemkunde

Op dinsdag 6 september om 20.00 uur zal in de Couwenberg een lezing gegeven worden door  Arnoud-Jan Bijsterveld , historicus en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Het thema van de lezing is:

“Toekomst voor de heemkunde: lokale kennis, toekomst en beleid”

In Noord-Brabant spannen zo’n 130 heemkundekringen zich in voor het bestuderen, behouden en doorgeven van het lokale historische, archeologische en landschappelijke erfgoed en de daarbij behorende kennis. Door beleidskeuzes en uiteenlopende maatschappelijk ontwikkelingen als vergrijzing, bezuinigingen, veranderend ruimtelijk en cultureel beleid  en het  ‘decentraliseren’ van provinciale taken aan gemeenten, staan heemkundekringen en andere cultuurhistorische verenigingen voor een grote opgave. In deze lezing verkennen we de problemen, uitdagingen  en mogelijke oplossingen.

Plaats: Conferentiecentrum De Couwenbergh Aanvang 20.00 uur