Lezingen/excursies

Op dinsdag  4 september om 20.00 uur zal in  Conferentiecentrum De Couwenberg een lezing gegeven worden door de heer Jan Timmers met als titel:

Akkers door de eeuwen heen

Ergens vóór 2000 voor Chr. heeft de landbouw zijn intrede gedaan in onze regio. Voor het eerst werd er op vaste plaatsen gewoond. Het landschap veranderde door de aanleg van akkers. Aanvankelijk waren dat zogenaamde raatakkers of celtic fields, waarvan nu nog resten in het landschap zichtbaar zijn.

In de 13de eeuw treden grote veranderingen op. Plaatsen waar eerst gewoond werd, werden omgevormd tot grote akkers met daar omheen nieuwe dorpen. Veel akkers die vanaf de middeleeuwen werden aangelegd, zijn nu nog steeds in gebruik. Ze vormen de basis van het landschap zoals we dat nu nog kennen. Oude akkers worden “bolle akkers” genoemd, omdat ze in de loop der eeuwen werden opgehoogd. Bemesting en grondverbetering speelden een belangrijke rol. Er ontstonden steilranden en holle wegen. Houtwallen rondom de akkers moesten wild en loslopend vee tegenhouden en de gewassen beschermen. De intensieve bemesting was nodig maar kon misoogsten door hagel, onweer en andere natuurrampen niet voorkomen. Er kwamen hagelkruizen en offerstokken en rituelen uit het (volks)geloof moesten helpen bij de bescherming van de oogst. Veel metaalvondsten op akkers getuigen daar nog van.

Waar lagen die akkers en hoe zagen ze er uit? Wat is daar nu nog van over en welke restanten komen we tegen van de religieuze rituelen die zich op akkers afspeelden? Dit zijn de onderwerpen van de lezing, verteld aan de hand van akkers in de regio Peelland.

Comments are closed.