Het Kouwenbergs kerkje

a13a16

Het Kouwenbergs kerkje en Villa Reposa.

Het Kouwenbergs kerkje was tot 1970 in gebruik als protestants gebedshuis. Het schip van het kerkje dateert van 1874 en verving het oorspronkelijke schip dat in 1846 werd gebouwd. De huidige consistorie dateert nog van 1846. Het kerkje verving de oude voormalige parochiekerk van Aarle, die in de Hoge Akkers ( aan de Laarweg) stond en die- net als de meeste andere kerken in Brabant door de toenmalige protestante overheersers in 1648 werd geconfisceerd. In het kerkje bevindt zich nog de 17 e eeuwse preekstoel en het 18e eeuwse doopvont uit de voormalige Aarlese kerk. Tegenwoordig is het kerkje in gebruik als trouwlocatie en als locatie voor concerten, presentaties e.d..

Villa Reposa is de voormalige kosterswoning van de protestantse kerk en dateert van 1891.

Comments are closed.