Anbi-gegevens

Doelstelling en beleid:

Onze heemkundekring zet zich in voor het bevorderen van de  bewustwording rondom het behoud en versterking van ons historisch erfgoed middels lezingen, exposities, wandelingen, excursies, historisch onderzoek ,het verzamelen en beheren van documentatiemateriaal etc.

De Stichting Heemkamer heeft de ANBI-status

De stichting voert het beleid van de Heemkundekring mede uit door het beheren van het heemhuis, het houden van exposities en het verzamelen en beheren van historische documentatie en materiële erfgoed-goederen.

(In verband met onze ANBI-status zijn wij verplicht onze jaarcijfers hier te publiceren)

Jaarrekening 2015 Stichting Heemkamer_versie 14 maart_def

Boekhouding stichting V21-2 2016

Jaarrekenin stichting 2017_definitief (002)

boekhouding stichting 2018  27-1-19(1)

balans 2019-2020

RSIN/fiscaal nummer ANBI 805783660

Banknr stichting heemkamer

NL10RABO0101410271

Beloningsbeleid:

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie en kent geen enkele beloning toe aan vrijwillige medewerkers die voor onze stichting actief zijn.

Onze stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Eén keer per jaar organiseren wij voor onze vrijwilligers een vrijwilligersavond met een drankje en een hapje.

Comments are closed.