Anbi-gegevens

Doelstelling en beleid:

Onze heemkundekring zet zich in voor het bevorderen van de  bewustwording rondom het behoud en versterking van ons historisch erfgoed middels lezingen, exposities, wandelingen, excursies, historisch onderzoek ,het verzamelen en beheren van documentatiemateriaal etc.

De Stichting Heemkamer heeft de ANBI-status

Doelstelling en verwerven inkomsten stichting zoals  opgenomen in onze statuten ( ihkv de WBTR en gewijzigde doelstelling worden deze statuten binnenkort aangepast:

Het vermogen wordt aangewend voor het beheer en onderhoud van het heemhuis, waarbij een passende reserve in stand wordt gehouden.

Hoofdlijnen meerjarig beleidsplan

Het organiseren van educatieve heemkundige activiteiten gericht op de bewustwording van de inwoners van Aarle-Rixtel/Laarbeek m.b.t. het behoud en beheer (im)materieel erfgoed.
De stichting voert het beleid van de Heemkundekring mede uit door het beheren van het heemhuis, beheren en ter informatie beschikbaar stellen van (historische} documentatie en het beschikbaar stellen van materiële erfgoed-goederen voor belangstellenden en educatieve doeleinden..

 

Jaarrekening 2015 Stichting Heemkamer_versie 14 maart_def

Boekhouding stichting V21-2 2016

Jaarrekenin stichting 2017_definitief (002)

boekhouding stichting 2018  27-1-19(1)

balans 2019-2020

begroting HKK 2019

Jaarrekening en balans stichting 2019_ ( concept =definitief)

Jaarrekening en belans stichting HK 2020:

Jaarrekening en balans stichting 2020 Definitief

Overzicht activiteiten Stichting heemkamer 2020: Activiteiten stichting Heemkamer Barthold van Heessel 2020

RSIN/fiscaal nummer ANBI 805783660

Banknr stichting heemkamer

NL10RABO0101410271

Beloningsbeleid:

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie en kent geen enkele beloning toe aan vrijwillige medewerkers die voor onze stichting actief zijn.

Onze stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Eén keer per jaar organiseren wij voor onze vrijwilligers een vrijwilligersavond met een drankje en een hapje.