Lezingen

lezing: De Brabantse ijzeren eeuw

Op dinsdag  7 februari om 20.00 uur zal in de Couwenbergh
een lezing gegeven worden door Hans van den Eeden,
met als titel:   
                         De Brabantse” IJZEREN EEUW”
                         Lodewijk Napoleon op reis door
                         Brabant en Zeeland

Tijdens deze lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse
negentiende ofwel de Ijzeren Eeuw in het middelpunt.
Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een
agrarische in een technologische samenleving.
Ook kenmerkt deze eeuw sociale vooruitgang.
Vincent van Gogh schilderde er zijn aardappeleters.
Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen
plaats en werden de wegen verhard en aangelegd.
Tevens werd de infrastructuur drastisch verbeterd.
Op politiek  gebied maakte Noord-Brabant ,tijdelijk,
deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Er werden kanalen en andere waterwegen gegraven.
In de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag
naar de moderne tijd gemaakt.

Diverse thema’s zullen aan de orde komen.
Relatie tussen heden en verleden