links

Bossche protocollen  inventaris:   014 Lijst Bosch Protocol 1366-1811

Kerkproject Peelland  : www.kerkenindepeel.nl

Catalogus-Cultuurhistorische-Inventarisatie-Laarbeek_jan2012 (1)

www.heemkameraarlerixtel.nl/wp-content/uploads/Catalogus-Cultuurhistorische-Inventarisatie-Laarbeek_jan2012-1.pdf

Voor (stamboom) onderzoek bij het Rijksarchief Den Bosch :   www.bhic.nl

Voor archief/stamboomonderzoek bij het  RHC Eindhoven: www.rhc-eindhoven.nl

Brabants heem:  www.brabantsheem.nl

Erfgoed Brabant: www.erfgoedbrabant.nl

Museumkring Peelland: www.museumkring-peelland.nl

Erfgoedhandboek inclusief bijlages (Laarbeek)